ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 2/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 2/2023

Szczegóły informacji

2/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-20

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Zarządczej na rok 2023 wraz z inną obowiązującą w danym zakresie dokumentacją

Na podstawie:

art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF, nr 15, poz. 84).

Treść:

§ 1
Wprowadzam w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy:
 
-  Plan Kontroli Zarządczej na rok 2023 w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz dokument skorelowany z Planem:
- Rejestr ryzyk i metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2023 – Załącznik nr 2.
 
§ 2
Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych do zapoznania się z wyżej wymienioną dokumentacją  na rok 2023 i realizacji zadań z niego wynikających.
 
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy - BIP i zostanie dołączone wraz z załącznikami do teczki „Kontrola Zarządcza” oraz wywieszone na tablicach  informacyjnych .
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Sławomira Marszałek
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Łęknicy

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony