ˆ

Deklaracja dostępności

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-26 15:21:44 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
 
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zsp.umleknica.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( DZ.U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji ( UE) 2018 /1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego  i Rady ( UE) 2016 /2102   w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsp.umleknica.pl.
 

Załączniki