Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności ZSP Łęknica

Szczegóły informacji

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-21 10:57:38 przez Tomasz Paś

OGŁOSZENIE!!!

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Łęknicy informuje, iż rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022  będzie trwała od dnia
01 marca 2021 r.  do dnia 26 marca 2021 r.
Wnioski o przyjęcie dziecka można pobierać codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00
w budynku przedszkola przy ul. T. Kościuszki 1
oraz ze strony internetowej zspleknica.info.

INFORMACJA !!!

 
Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
Przedszkola Miejskiego w Łęknicy
z dnia 22.02.2021 r.
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022
 
podstawa prawna:
Art. 153  w ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z póż. zm.)
 
       Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Przedszkola Miejskiego  
 w Łęknicy  informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022  będzie prowadzony na wolne miejsca .
    Liczba wolnych miejsc wynosi:
  1.  Grupa I – (dzieci 3 – letnie, w wyjątkowych wypadkach 2,5 – letnie) –  20 miejsc;
  2.  Grupa II – (dzieci 4 – letnie) –  15 miejsc;
  3.  Grupa III – ( dzieci 5 – letnie) –  0 miejsc;
  4.  Grupa IV – ( dzieci 6- letnie) dzieci odbywające roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne –  6 miejsc.
 
Zgodnie z art. 153   ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. Nr 910 z póź. zm. ) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 58 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola  w roku szkolnym 2020/2021.
 
   Łęknica , 22.02.2021 r
 
 
Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało do naszej placówki,
proszeni są o złożenie wypełnionych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim  w Łęknicy do dnia 19 lutego 2021 r.
Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych  w Łęknicy
 
 
Zarządzenie Nr 3/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
Przedszkola Miejskiego w Łęknicy
z dnia  09.02.2021 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
 
Zarządzenie Nr 4/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
Przedszkola Miejskiego w Łęknicy
z dnia 09.02.2021 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji
do  Zespołu Szkół Publicznych Przedszkola Miejskiego w Łęknicy
 na rok szkolny  2021/2022

Załączniki