Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

1/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-13

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia i zatwierdzenia planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy na 2023 rok

Na podstawie:

art. 11 ust.  3, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz §8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241 poz. 1616 ze zm.)

Treść:

zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1 Ustala się i zatwierdza plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe do realizacji zadań przez Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.
2. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dochody i wydatki stanowiące załączniki nr 1-9  do niniejszego zarządzenia.
§2. Podstawą ustalenia planu finansowego stanowi przyjęta uchwała budżetowa na rok 2023
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
 
mgr Sławomira Marszałek

Załączniki