Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznych Przedszkola Miejskiego w Łęknicy na rok szkolny 2024/2025
Nr aktu prawnego
5/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025
Nr aktu prawnego
4/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Wspierającego
Nr aktu prawnego
3/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
wprowadzenia Planu Kontroli Zarządczej na rok 2024 wraz z inną obowiązującą w danym zakresie dokumentacją
Nr aktu prawnego
2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
ustalenia i zatwierdzenia planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
1/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń
Nr aktu prawnego
13/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Nr aktu prawnego
12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
11/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołów Wspierających
Nr aktu prawnego
10/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania , podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązującego w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy
Nr aktu prawnego
9/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji