ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
powołania Szkolnych Komisji Konkursowych oraz organizacji III stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
10/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Wspierającego
Nr aktu prawnego
9/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
powołania Zespołu Wspierającego
Nr aktu prawnego
8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
7/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
przyjęcia Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznych Przedszkola Miejskiego w Łęknicy na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
5/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rejonowych Komisji Konkursowych oraz organizacji etapu rejonowego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
3/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Zarządczej na rok 2022 wraz z inną obowiązującą w danym zakresie dokumentacją
Nr aktu prawnego
2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
ustalenia i zatwierdzenia planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1A/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji