ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2016-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017
Nr aktu prawnego
20/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2016-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie dopuszczenia do użytku wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy Przedszkolnego Zestawu Programów Wychowania Przedszkolnego
Nr aktu prawnego
19/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2016-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołów Wspierających
Nr aktu prawnego
18/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2016-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie dopuszczenia do użytku wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół Publicznych Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Łęknicy Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Podręczników
Nr aktu prawnego
17/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2016-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołów Wspierających w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy
Nr aktu prawnego
16/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2016-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok nauczycielom i pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Nr aktu prawnego
14/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2016-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Łęknicy na rok szkolny 2016/2017
Nr aktu prawnego
13/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2016-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017
Nr aktu prawnego
12/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2016-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
Nr aktu prawnego
11/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2016-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego 2015/2016
Nr aktu prawnego
15/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji