ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 13/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 13/2022

Szczegóły informacji

13/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-28

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Tytuł aktu:

wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz  2022r. poz.1810), zarządzam, co następuje:

Treść:

§1.
Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustalam w roku szkolnym 2022/2023 następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31 pażdziernika 2022r. - poniedziałek
2,4,5 maja 2023 r.  -  wtorek, czwartek, piątek
23-24-25 maja 2023 r.- egzamin ósmoklasisty – wtorek, środa, czwartek
9 czerwca 2023 r. -  piątek
§ 2.
1. W dniach, o których mowa w § 1. szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.
2. Wychowawcy zobowiązani są do przekazania informacji rodzicom/prawnym /opiekunom z jednoczesnym poinformowaniem ich
o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w tych dniach przez szkołę.
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Sławomira Marszałek
Dyrektor  Zespołu Szkół Publicznych
w Łęknicy
« powrót do poprzedniej strony