ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 11/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 11/2022

Szczegóły informacji

11/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data podjęcia/podpisania: 2022-08-31

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie powołania Zespołów Wspierającyc

Na podstawie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz.1280 oraz z 2022 r. poz. 1594)

Treść:

§ 1.
Zespół Nr 1
 • P. Aleksandra Dolaczyńska– oligofrenopedagog - Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Dorota Ciereszko –pedagog specjalny, Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Małgorzata Frontczak – wychowawca grupy III ,logopeda , Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Joanna Miedzińska – nauczyciel grupy III , Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Patrycja Pytlowana – nauczyciel języka angielskiego , Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szałęga – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej , Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny , Członek Zespołu Wspierającego
 • P.Ewa Majewska – psycholog , Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 2
 • P. Małgorzata Frontczak – oligofrenopedagog, logopeda  - Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Dorota Ciereszko – pedagog specjalny , Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Szymczyk – wychowawca Grupy IV , Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Joanna Miedzińska – nauczyciel grupy IV , Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Patrycja Pytlowana – nauczyciel języka angielskiego,
 • P. P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii , Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szałęga – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej , Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny , Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog ,Członek Zespołu Wspierającego
 
Zespół nr 3
 • P. Anna Łyskawińska- oligofrenopedagog – Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Artur Góraleczko – wychowawca klasy V
 • P. Dorota Ciereszko – pedagog specjalny, logopeda –Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza – Szik – nauczyciel plastyki i muzyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szlęga – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, w-f - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sabina Pietrzak – nauczyciel wspomagający – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska - psycholog szkolny - Cłonek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 4
 • P. Dorota Ciereszko – oligofrenopedagog, pedagog specjalny –Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Wioleta Szreiber – wychowawca klasy I - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Patrycja Pytlowana – nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szlęga – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Iwona Przyślak – nauczyciel wspomagający – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Dzierko   – nauczyciel wspomagający – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 5
 • P. Dorota Ciereszko – oligofrenopedagog, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający –Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza – Szik – wychowawca klasy II - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Patrycja Pytlowana – nauczyciel języka angielskiego - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sabina Pietrzak – nauczyciel wspomagający – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Kubala - Czudec   – nauczyciel wspomagający – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 6
 • P. Elżbieta Piekarek - oligofrenopedagog  – Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Dzierko –- wychowawca klasy III - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Kubala – Czudec - wychowawca klasy III - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Wioletta Szreiber - wychowawca klasy I - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Patrycja Pytlowana – nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego -- Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Dorota Ciereszko – pedagog specjalny – Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 7
 • P. Elżbieta Piekarek– oligofrenopedagog  , nauczyciel matematyki- Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szałęga – wychowawca klasy IV, nauczyciel wychowania fizycznego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Artur Góraleczko - wychowawca klasy V, nauczyciel  wychowania do życia w rodzinie – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Dorota Ciereszko -  pedagog specjalny– Członek Zespołu Wspierającego
 • P. S. Marszałek – nauczyciel przyrody– Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Laura Sękowska– nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel informatyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Patrycja Pytlowana – nauczyciel języka niemieckiego - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sylwia Czarny – nauczyciel języka angielskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska --  nauczyciel religii, nauczyciel historii– Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Katarzyna Zagała – nauczyciel języka polskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza – Szik – nauczyciel muzyki i plastyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 8
 • P. Elżbieta Piekarek– oligofrenopedagog  , nauczyciel matematyki- Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Agnieszka Zielińska wychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki , fizyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Iwona Przyślak – wychowawca klasy VIII a , nauczyciel biologii, geografii, – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Dorota Ciereszko -  pedagog specjalny– Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Laura Sękowska– nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel informatyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sylwia Czarny – nauczyciel języka angielskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • Ks. Robert Golonka -  nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska  -  nauczyciel historii– Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jolanta Bojsza – nauczyciel języka polskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Katarzyna Zagała - nauczyciel języka polskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Andrzej Marszałek –wiedzy o społeczeństwie– Członek Zespołu Wspierającego
 • Iwona Sułkowska - nauczyciel chemii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Artur Góraleczko – nauczyciel wychowania fizycznego , edukacji dla bezpieczeństwa oraz  wychowania do życia w rodzinie – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza – Szik – nauczyciel muzyki i plastyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szałęga – nauczyciel wychowania fizycznego - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 9
 • P. Elżbieta Piekarek– oligofrenopedagog  , nauczyciel matematyki- Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Agnieszka Zielińska - nauczyciel matematyki , fizyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Iwona Przyślak – wychowawca klasy VIII a , nauczyciel biologii, geografii, – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Dorota Ciereszko -  pedagog specjalny– Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Laura Sękowska– nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel informatyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sylwia Czarny – nauczyciel języka angielskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • Ks. Golonka -  nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska  -  nauczyciel historii– Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jolanta Bojsza – nauczyciel języka polskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Andrzej Marszałek –wiedzy o społeczeństwie– Członek Zespołu Wspierającego
 • Iwona Sułkowska - nauczyciel chemii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Artur Góraleczko – nauczyciel wychowania fizycznego , edukacji dla bezpieczeństwa oraz  wychowania do życia w rodzinie – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
Zobowiązuję Przewodniczących Zespołów do zwołania posiedzenia do dnia 20 września 2022 r. w celu zaprojektowania oddziaływań edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023
§ 2.
Zobowiązuję Przewodniczących Zespołów do przedstawienia pisemnych opracowań dokumentów, o których mowa w § 1 w terminie do 26 września 2022 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Sławomira Marszałek
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
 
« powrót do poprzedniej strony