ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 8/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 8/2022

Szczegóły informacji

8/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data podjęcia/podpisania: 2022-02-21

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Tytuł aktu:

powołania Zespołu Wspierającego

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. 2017 r. 1578) w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy powołuję Zespół Wspierający do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w składzie :

Treść:

§ 1.
 • P. Elżbieta Piekarek  – oligofrenopedagog , nauczyciel matematyki- Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Czudec Kubala – logopeda , nauczyciel techniki - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Katarzyna Zagała – terapeuta pedagogiczny , nauczyciel języka polskiego - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Dorota Ciereszko – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Renata Pytel – wychowawca klasy , nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Iwona Przyślak  –  nauczyciel przyrody – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sylwia Czarny – nauczyciel języka angielskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Patrycja Pytlowana - nauczyciel języka niemieckiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Artur Góraleczko – nauczyciel  wychowania fizycznego , wychowania do życia w rodzinie – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Danuta Paś – nauczyciel informatyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza – Szik – nauczyciel plastyki , muzyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
§ 2.
Zobowiązuję Przewodniczą Zespołu do zwołania posiedzenia do dnia 24 lutego2022 r. w celu zaprojektowania oddziaływań edukacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2021/2022
§ 3.
Zobowiązuję Przewodniczących Zespołów do przedstawienia pisemnych opracowań dokumentów, o których mowa w § 1 w terminie do 28 lutego 2022 r.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Sławomira Marszałek
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
 
« powrót do poprzedniej strony