ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 1/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 1/2022

Szczegóły informacji

1/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data podjęcia/podpisania: 2022-01-10

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy jako organu doradczo - opiniodawczego

Na podstawie:

§14 pkt.1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół  Publicznych w Łęknicy

Treść:

zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Socjalną w składzie:
1. Pani Ewa Sienkiewicz - przedstawiciel Rady Pedagogicznej ZSP,
2. Pani Anna Czudec Kubala - przedstawiciel Rady Pedagogicznej ZSP ,
3. Pani Kamila Lucińska - przedstawiciel administracji i obsługi ZSP,
4. Pani Anna  Latosińska- przedstawiciel administracji i obsługi ZSP.
 
§ 2
Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje pracodawca - dyrektor zespołu szkół (art. 10 ustawy o ZFŚS), podejmuje on decyzje dotyczące rozdzielania oraz przyznawania środków pochodzących z konta ZFŚS, natomiast powołana Komisja Socjalna jest organem wyłącznie doradczym.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Sławomira Marszałek
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Łęknicy
« powrót do poprzedniej strony