ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 11/2021Drukuj informacjęAkt prawny: 11/2021

Szczegóły informacji

11/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data podjęcia/podpisania: 2021-09-21

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

Treść:

§1.
Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustalam w roku szkolnym 2021/2022 następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych :
15 pażdziernika 2021r. - piątek
12 listopada 2021 r. -  piątek
7 stycznia 2022 r. -  piątek
2  maja 2022 r.  -  poniedziałek
24-25-26 maja 2022 r.- egzamin ósmoklasisty – wtorek, środa, czwartek
17 czerwca 2022 r. -  piątek
§ 2.
1. W dniach, o których mowa w § 1. szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.
2. Wychowawcy zobowiązani są do przekazania informacji rodzicom/prawnym /opiekunom z jednoczesnym poinformowaniem ich o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w tych dniach przez szkołę.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Sławomira Marszałek
Dyrektor  Zespołu Szkół Publicznych
w Łęknicy
« powrót do poprzedniej strony