ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 10/2021Drukuj informacjęAkt prawny: 10/2021

Szczegóły informacji

10/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data podjęcia/podpisania: 2021-09-01

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie: dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania, podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązującego w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. ,  Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz .U. z 2020 r. poz. 1327)   oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2021r.

Treść:

 

§ 1

Dopuszcza  się do użytku  szkolny zestaw programów nauczania , podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. J Brzechwy w Łęknicy

 

§ 2

Szkolny zestaw programów  nauczania, podręczników i materiałów ćwiczeniowych stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.

 

Sławomira Marszałek

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

w Łęknicy

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony