ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 20/2020Drukuj informacjęAkt prawny: 20/2020

Szczegóły informacji

20/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2020-12-07

Tytuł aktu:

w sprawie powołania Zespołu Wspierającego

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. 2017 r. 1578) w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy powołuję Zespół Wspierający do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w składzie :

Treść:

§ 1.
  • P. Anna Zajączkowska – oligofrenopedagog , nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , języka angielskiego,  wychowawca - Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
  • P. Dorota Ciereszko– pedagog specjalny, logopeda, pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
  • P. Patrycja Pytlowana  –  nauczyciel języka angielskiego ,  języka niemieckiego  - Członek Zespołu Wspierającego
  • P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
  • P. Laura Sękowska- nauczyciel języka niemieckiego- Członek Zespołu Wspierającego
§ 2.
Zobowiązuję Przewodniczącą Zespołu do zwołania posiedzenia do dnia 11 grudnia 2020 r. w celu zaprojektowania oddziaływań edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021
§ 3.
Zobowiązuję Przewodniczącą Zespołu do przedstawienia pisemnego opracowania  dokumentów, o których mowa w § 2 w terminie do 15 grudnia 2020 r.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Sławomira Marszałek
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
« powrót do poprzedniej strony