ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 14/2020Drukuj informacjęAkt prawny: 14/2020

Szczegóły informacji

14/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Data podjęcia/podpisania: 2020-08-28

Tytuł aktu:

wprowadzenia w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19”

Na podstawie:

art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe    (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm. , wytycznych dla przedszkoli i szkół wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej

Treść:

zarządza się, co następuje:
§1.
Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy „Procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19”, która stanowi załącznik  do niniejszego  zarządzenia.
§2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy do zapoznania się z „Procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19”,oraz jej przestrzegania i stosowania .
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
Sławomira Marszałek

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony