ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 13/2020Drukuj informacjęAkt prawny: 13/2020

Szczegóły informacji

13/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Data podjęcia/podpisania: 2020-06-26

Tytuł aktu:

w sprawie wyznaczenia terminu i powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie:

art. 44 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457ze zm.) oraz  § 16 Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1534 ze zm.)

Treść:

   
   
   
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
zarządza:
§ 1
  1. Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych na 27.08.2020 r.
§ 2
  1. Powołanie komisji, które przeprowadzą egzaminy poprawkowe.
  2. Składy komisji oraz zajęcia edukacyjne objęte egzaminami poprawkowymi zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3
  1. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.
§ 4
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Sławomira Marszałek
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Łęknicy
 
 
Załącznik  do Zarządzenia nr 13/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
z dnia 26 czerwca 2020r.
 
 
Lp.
Imię i nazwisko  ucznia
Nazwa zajęć edukacyjnych
Skład komisji
Termin egzaminu
Godzina
1.
xxxxxxx
geografia
xxxxxxx– przewodnicząca
xxxxxxxx
xxxxxxxx
27.08.2020r.
9.00
2.
xxxxxxxx
język angielski
xxxxxxx – przewodnicząca
xxxxxxx
xxxxxxx
27.08.2020r.
11.00
 
« powrót do poprzedniej strony