ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 1/15Drukuj informacjęAkt prawny: 1/15

Szczegóły informacji

1/15

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data wejścia w życie: 2015-01-05

Data podjęcia/podpisania: 2015-01-05

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2015-01-05

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia i zatwierdzenia planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy na 2015 rok

Na podstawie:

art. 11 ust.3, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz §8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010r. Nr 241 poz. 1616)

Treść:

zarządza się co następuje:
 
§1
  1. Ustala się i zatwierdza plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe do realizacji zadań przez Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.
  2. Plan finansowy o którym mowa w ust. 1 obejmuje dochody i wydatki stanowiące załączniki nr 1-9 do niniejszego zarządzenia.
§2
Podstawę ustalenia planu finansowego stanowi przyjęta uchwała budżetowa na rok 2015.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Łęknicy
« powrót do poprzedniej strony