ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy jako organu doradczo - opiniodawczego
Nr aktu prawnego
1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni wspólnej poza czasem zajęć edukacyjnych przez uczniów i wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy
Nr aktu prawnego
12/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
11/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania, podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązującego w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy
Nr aktu prawnego
10/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
powołania Zespołów Wspierających
Nr aktu prawnego
9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Wspierającego
Nr aktu prawnego
8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany terminu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Publicznych Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
5/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznych Przedszkola Miejskiego w Łęknicy na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
4/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji