ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
powołania Zespołów Wspierających
Nr aktu prawnego
9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Wspierającego
Nr aktu prawnego
8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany terminu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Publicznych Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
5/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznych Przedszkola Miejskiego w Łęknicy na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
4/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
ustalenia i zatwierdzenia planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Zarządczej na rok 2021 wraz z inną obowiązującą w danym zakresie dokumentacją
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Wspierającego
Nr aktu prawnego
20/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji