ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2018-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia i zatwierdzenia planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy na 2018 rok
Nr aktu prawnego
1/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2017-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: organizacji roku szkolnego 2017/2018
Nr aktu prawnego
15/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2017-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Wspierającego
Nr aktu prawnego
14/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
Nr aktu prawnego
13/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie dopuszczenia do użytku wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy Przedszkolnego Zestawu Programów Wychowania Przedszkolnego
Nr aktu prawnego
12a/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
dopuszczenia do użytku wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół Publicznych Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Podręczników
Nr aktu prawnego
12/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie organizacji indywidualnego nauczania
Nr aktu prawnego
11/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2017-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołów Wspierających
Nr aktu prawnego
10/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2017-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości Szkolnego Zestawu Podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy
Nr aktu prawnego
9/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2017-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia i powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla ucznia gimnazjum, który otrzymał jedną ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego 2016/2017
Nr aktu prawnego
8/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji