ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2018-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy
Nr aktu prawnego
11/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2018-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy
Nr aktu prawnego
10/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2018-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy na rok szkolny 2018/2019
Nr aktu prawnego
9/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2018-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019
Nr aktu prawnego
8/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznych Przedszkola Miejskiego w Łęknicy na rok szkolny 2018/2019
Nr aktu prawnego
7/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019
Nr aktu prawnego
6/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Socjalnej Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
Nr aktu prawnego
5/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2018-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych /samorządowych/ zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy
Nr aktu prawnego
4/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2018-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu kontroli zarządczej na rok 2018 w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy
Nr aktu prawnego
3/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2018-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
Nr aktu prawnego
2/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji