ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie organizacji nauki w warunkach domowych
Nr aktu prawnego
9/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie modyfikacji Szkolnej Procedury Kontaktów z Rodzicami
Nr aktu prawnego
8/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
7/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
6/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznych Przedszkola Miejskiego w Łęknicy na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
5/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
4/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy
Nr aktu prawnego
3/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia i zatwierdzenia planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
2/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Zarządczej na rok 2020 wraz z inną obowiązującą w danym zakresie dokumentacją
Nr aktu prawnego
1/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy
Nr aktu prawnego
12/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji