ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy
Nr aktu prawnego
18/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania, podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy
Nr aktu prawnego
17/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce
Nr aktu prawnego
16/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołów Wspierających
Nr aktu prawnego
15/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia w Przedszkolu Miejskim w Łęknicy „Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19”
Nr aktu prawnego
14a/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19”
Nr aktu prawnego
14/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia terminu i powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2019/2020
Nr aktu prawnego
13/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
Nr aktu prawnego
12/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia w Przedszkolu Miejskim w Łęknicy Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19
Nr aktu prawnego
11/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nr aktu prawnego
10/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji