ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 10/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 10/2023

Szczegóły informacji

10/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data podjęcia/podpisania: 2023-08-31

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie powołania Zespołów Wspierających

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  ( t. .j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1280)  oraz Rozporządzenia   Ministra   Edukacji   Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. 2017 r. 1578) w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy powołuję Zespoły   Wspierające   do  spraw   udzielania   pomocy   psychologiczno   – pedagogicznej w składzie:

Treść:

§ 1.
Zespół Nr 1
 • P. Sylwia Mędrek– oligofrenopedagog - Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P.  Małgorzata Frontczak –wychowawca grupy, logopeda, nauczyciel języka angielskiego -Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Sienkiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P.  Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szlęga – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, w-f - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza Szik – nauczyciel rytmiki - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny nauczyciel wychowania przedszkolnego - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny – Członek Zespołu Wspomagającego
 • P. Dorota Ciereszko – pedagog specjalny – Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 2
 • P. Małgorzata Frontczak – oligofrenopedagog , wychowawca grupy, logopeda, nauczyciel języka angielskiego - Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny nauczyciel wychowania przedszkolnego - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szlęga – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza Szik – nauczyciel rytmiki - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny – Członek Zespołu Wspomagającego
 • P. Dorota Ciereszko – pedagog specjalny – Członek Zespołu Wspierającego
 
Zespół Nr 3
 • P. Anna Zajaczkowska– oligofrenopedagog - Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Anna  Czudec –Kubala – wychowawca kl. I, - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza – Szik – nauczyciel wspomagający - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Dzierko - nauczyciel wspomagający - Członek Zespołu Wspierającego
 • P.  Małgorzata Frontczak –logopeda -Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Zajączkowska – nauczyciel języka angielskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szlęga – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny – Członek Zespołu Wspomagającego
 • P. Dorota Ciereszko – pedagog specjalny – Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 4
 • P. Dorota Ciereszko – oligofrenopedagog, pedagog specjalny - Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Dzierko – wychowawca kl. I, - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Iwona Przyślak – nauczyciel wspomagający - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Czudec - Kubala - nauczyciel wspomagający - Członek Zespołu Wspierającego
 • P.  Małgorzata Frontczak –logopeda -Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Zajączkowska – nauczyciel języka angielskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szlęga – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny – Członek Zespołu Wspomagającego
Zespół Nr 5
 • P. Dorota Ciereszko – oligofrenopedagog, pedagog specjalny - Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Elżbieta Piekarek - nauczyciel wspomagający - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sabina Pietrzak - nauczyciel wspomagający - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Wioletta Szreiber – wychowawca kl. II, - Członek Zespołu Wspierającego
 • P.  Małgorzata Frontczak –logopeda -Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sylwia Czarny – nauczyciel języka angielskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny – Członek Zespołu Wspomagającego
   Zespół Nr 7
 • P. Magdalena Stankiewicz – oligofrenopedagog - Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Zajączkowska – wychowawca kl. III, nauczyciel języka angielskiego - Członek Zespołu Wspierającego
 • P.  Małgorzata Frontczak –logopeda -Członek Zespołu Wspierającego
 • P. P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny – Członek Zespołu Wspomagającego
 • P. Dorota Ciereszko – pedagog specjalny – Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 8
 • P. Anna Łyskawińska- oligofrenopedagog – Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Artur Góraleczko – wychowawca klasy VI
 • P. Dorota Ciereszko – pedagog specjalny, logopeda –Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza – Szik – nauczyciel plastyki i muzyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska – nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szlęga – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, w-f - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sabina Pietrzak – nauczyciel wspomagający – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 9
 • P. Dorota Ciereszko - oligofrenopedagog  – Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Iwona Przyślak – wychowawca klasy IV, nauczyciel przyrody, biologii, geografii - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sylwia Czarny – nauczyciel języka angielskiego - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Elżbieta Piekarek - nauczyciel matematyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Laura Snarska– nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel informatyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska  -  nauczyciel historii– Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jolanta Bojsza – nauczyciel języka polskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Artur Góraleczko – nauczyciel wychowania fizycznego , edukacji dla bezpieczeństwa oraz  wychowania do życia w rodzinie – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza – Szik – nauczyciel muzyki i plastyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Czudec- Kubala – nauczyciel techniki, Członek Zespołu Wspierającego
 • P. S. Marszałek – nauczyciel przyrody– Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 10
 • P. Sabina Pietrzak – oligofrenopedagog  - Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Jacek Szałęga – wychowawca klasy V, nauczyciel wychowania fizycznego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Artur Góraleczko – nauczyciel wychowania fizycznego , edukacji dla bezpieczeństwa oraz  wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy VI – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Iwona Przyślak – nauczyciel biologii, geografii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Laura Snarska– nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel informatyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Elżbieta Piekarek - nauczyciel matematyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sylwia Czarny – nauczyciel języka angielskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska --  nauczyciel religii, nauczyciel historii– Członek Zespołu Wspierającego
 • Ks Robert Golonka -  nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Cz\udec- Kubala – nauczyciel technik –Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Jolanta Bojsza – nauczyciel języka polskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza – Szik – nauczyciel muzyki i plastyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Dorota Ciereszko – pedagog specjalny – Członek Zespołu Wspierającego
Zespół Nr 11
 • P. Sabina Pietrzak– oligofrenopedagog  - Przewodnicząca Zespołu Wspierającego
 • P. Agnieszka Zielińska wychowawca klasy VIII, nauczyciel matematyki , fizyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Artur Góraleczko – nauczyciel wychowania fizycznego , edukacji dla bezpieczeństwa oraz  wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy VI – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Iwona Przyślak – nauczyciel biologii, geografii, – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Laura Snarska– nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel informatyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Sylwia Czarny – nauczyciel języka angielskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • Ks. Robert Golonka -  nauczyciel religii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Beata Śmietańska  -  nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie– Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Katarzyna Zagała - nauczyciel języka polskiego – Członek Zespołu Wspierającego
 • Iwona Sułkowska - nauczyciel chemii – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Artur Góraleczko – nauczyciel wychowania fizycznego , edukacji dla bezpieczeństwa oraz  wychowania do życia w rodzinie – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Julita Jamza – Szik – nauczyciel muzyki i plastyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Anna Czudec- Kubala – nauczyciel techniki- Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Elżbieta Piekarek -  nauczyciel matematyki – Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Irena Perczyńska – pedagog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Ewa Majewska – psycholog szkolny - Członek Zespołu Wspierającego
 • P. Dorota Ciereszko -  pedagog specjalny– Członek Zespołu Wspierającego
Zobowiązuję Przewodniczących Zespołów do zwołania posiedzenia do dnia 22 września 2023 r. w celu zaprojektowania oddziaływań edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024
§ 2.
Zobowiązuję Przewodniczących Zespołów do przedstawienia pisemnych opracowań dokumentów, o których mowa w § 1 w terminie do 25 września 2023 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Sławomira Marszałek
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomira Marszałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 12:01:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 12:01:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-25 12:01:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony